Om politikens uppenbara brist på politik…

by bjornabengtsson

Om politikens uppenbara brist på politik….