bjornabengtsson

“Men are qualified for civil liberty in exact proportion to their disposition to put moral chains on their appetites.”

Month: March, 2015

Gästinlägg av Karl Harmenberg om “Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund”, DN Debatt 22 mars

Gästinlägg av Karl Harmenberg om “Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund”, DN Debatt 22 mars.

Intelligent av bröstmjölk?

Tankspritt

Idag presenterar media en av alla dessa “studier” som försöker hitta samband mellan vårt levnadssätt och hur vi lyckas i livet. Denna gång säger studien att amning ger högre intelligens. På SVT:s nyhetssajt kan man läsa:

Vår studie är det första beviset för att förlängd amning ökar intelligensen åtminstone upp till trettioårsåldern, samtidigt som den också påverkar utsikterna att lyckas med studier och att tjäna pengar, säger Bernardo Lessa Horta vid Pelotasuniversitetet i Brasilien i ett pressmeddelande.

Tvärsäkra uttalanden som dessa (jag tänker på användningen av  ordet “bevis”) gör genast en statistiker misstänksam och nyfiken. Nyhetssajten innehåller faktiskt en länk till den publicerade artikeln, som dessutom är öppen för nedladdning.En snabb genomläsning visar på två uppenbara svagheter, bortfall och relevans.

1. Bortfall. Av de 5914 nyfödda som registrerades vid undersökningens början kunde en fullständig uppföljning bara göras av 3493. Bortfallet är därmed ca 40%. Man har förstås, i…

View original post 357 more words